نحوه عملکرد درب اتوماتیک

نحوه عملکرد هریک از انواع مختلف درب های اتوماتیک چگونه است؟

  1. درب برقی دولنگه بر اساس تغییر طول بازو کار می کند.
  2. درب کشویی بر اساس نیروی کششی کار می کند.
  3. درب اتوماتيك زیر سطحی بر اساس نیروی چرخشی وارد بر محور درب کار می کند.
  4. کرکره اتوماتیک یا رولاپ بر اساس نیروی چرخشی وارد از بالا کار می کند.
  5. درب اتوماتیک زیر سقفی بر اساس نیروی چرخشی و کششی وارد بر درب کار می کند.

درب اتوماتیک

درب اتوماتیک از چه قسمت های تشکیل شده است؟ در مقاله بعدی می توانید با قسمت های مختلف درب اتوماتیک آشنا بشوید.

Powered By, Kian kala Door Theme By Amin ft