قسمت های مختلف درب اتوماتیک

درب اتوماتیک از چه قسمت های تشکیل شده است؟

درب اتوماتیک شیشه ای

مرکز کنترل درب اتوماتیک که تابلوی فرمان نامیده می شود.
مولد درب اتوماتیک، که وظیفه تولید نیروی حرکتی می باشد مانند جک ، بازوها و موتور درب اتوماتیک.

  1. میکرو سویچ درب اتوماتیک.
  2.  فلاشرها که معمولا در بالای درب برقی جا سازی می شوند.
  3. چشمی درب اتوماتیک یا چراغ های مادون قرمز.
  4. ریموت درب پارکینگ
  5. پایه درب برقی
  6. قفل برقی درب های اتوماتیک
  7. قفل مکانیکی درب های اتوماتیک

Powered By, Kian kala Door Theme By Amin ft