فلاشر و قفل برقی درب اتوماتیک

قسمت های تشکیل دهنده مولد نیروی دربهای اتوماتیک چه هستند؟

  1. جک درب برقی
  2. بازوهای درب برقی
  3. موتور مولد نیروی درب های اتوماتیک

دانکر

منظور از فلاشر درب اتوماتیک  چیست؟

فلاشر درب اتوماتیک یک لامپ نارنجی رنگ می باشد که معمولا در قسمت بالای درب های اتوماتیک نصب می شود و وضعیت فعلی درب اتوماتیک را به عابرین اعلام می کند.
میکرو سوئیچ درب اتوماتیک چه کاربردی دارد؟
میکروسوئیچ درب اتوماتیک با باز یا بسته شدن درب از طریق قسمتی مکانیکی باز یا بسته می شود و با قطع یا وصل جریان ، وضعیت فعلی درب اتوماتیک را به مرکز کنترل اعلام می کند.

منظور از قفل برقی و قفل مکانیکی در دربهای اتوماتیک چیست؟

قفل های برقی و مکانیکی در سیستم درب های اتوماتیک مهم هستند چرا که درب برقی از لحاظ امنیتی و حراستی از اهمیت زیادی برخوردار است از این رو برای قفل نمودن آن از قفل برقی و در مواردی دیگر از قفل مکانیکی یا کلونی استفاده می شود.

Powered By, Kian kala Door Theme By Amin ft