راه بند زره ای (راهبند زره ای) چیست ؟

یکی از دغدغه هایی که همواره برای مدیران سیستم های امنیتی وجود داشته ، جلوگیری از ورود ناخواسته هرگونه وسیله نقلیه بدون هماهنگی های لازم است . راهبند زره ای با توجه به نوع طراحی و ساخت و جنس چنگک ها ( بخش متحرک راهبند زره ای ) و زاویه قرارگرفتن آنها از ورود هرگونه وسیله نقلیه با هر توان و قدرتی جلوگیری خواهد کرد .

[quote]راهبند زره ای شرکت نوین درب هوشمند که دارای گواهی ثبت اختراع می باشد وکلیه مراحل طراحی ، ساخت و تولید آن در این شرکت انجام شده ، به عنوان یک راه حل ایده آل برای محیطهای نظامی و امنیتی به مورد استفاده قرار می گیرد.[/quote]

ویژگی های راه بند زره ای

* – جلوگیری از تردد هر گونه وسیله نقلیه در صورت فعال شدن
* – پنهان شدن کامل و هم سطحی با مسیر هنگام غیرفعال شدن
* – بدون نیاز به سرویس دوره ای

راهبند زره ای شرکت نوین درب هوشمند ، با توجه به نوع اتصالات مکانیکی به کاربرده شده در آن و رساندن اصطحلاک قطعات راه بند زره ای به حداقل ، خریدار را تا حد ممکن از پرداخت هزینه تعمیر و نگهداری بی نیاز می کند