انواع مدل های درب پارکینگ و درب های اتوماتیک منازل کدامند؟

  1. درب کشویی
  2. درب اتوماتیک دولنگه
  3. درب اتوماتیک زیر سطحی
  4. درب اتوماتيك زیرسقفی یا سکشنال
  5. کرکره اتوماتیک یا درب های اتوماتیک رو لاپ

درب اتوماتیک موشن تلسکوپی

نحوه عملکرد هریک از انواع مختلف درب های اتوماتیک را می توانید در مقالات بعدی مشاهده کنید.